Kościoły Drewniane

Archidiecezji Poznańskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Gogolewo

Email Drukuj PDF

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

     Parafia została założona pod koniec XIV wieku. Pierwszy kościół drewniany, fundowany w roku 1390 przez podkomorzego kaliskiego Rozdrażewskiego, był pod wezwaniem Zwiastowania NMP i św. Stanisława Bpa.

     Obecny kościół p.w. Krzyża św. Również drewniany, barokowy, konsekrowany, został zbudowany po roku 1777.

     Kościół jest drewniany, jednonawowy konstrukcji sumikowo-łątkowej i słupowo–ramowej oszalowany deskami, orientowany. Mniejsze, węższe prezbiterium trójbocznie jest zamknięte i mocno wydłużone z zakrystią. Kruchta znajduje się od frontu i z boku. Wieżyczka nadbudowana nad nawą zwieńczona jest dachem namiotowym. Dach dwukalenicowy pokryto gontem. Wewnątrz nawa podzielona została dwoma rzędami słupów. Pozorne sklepienie kolebkowe wspólne dla nawy i prezbiterium jest płaskie po bokach. W kościele znajduje się belka tęczowa z krucyfiksem i datami: „1777” i „1779”, a także prospekt organowy rokokowy na chórze muzycznym. Ołtarz główny, dwa boczne i chrzcielnica barokowa pochodzą z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks barokowy z XVII wieku. Na ścianach kościoła umieszczono cynowe tablice nagrobne z XIX wieku. Dzwonnica w kościele jest drewniana kwadratowa, konstrukcji szkieletowej, kryta dachem namiotowym z gontem z końca XVIII wieku z dzwonem z 1533 r.

 

Projekty

EOG

MKiDN

ZPORR